Elevrådet ved Hans Nielsen Hauge VGS

Elevrådet skal arbeide for læringsmiljøet, arbeidsmiljøet og velferdsinteressene til elevene på Hans Nielsen Hauge VGS og være rådgivende organ for skolens ledelse i saker som angår elevene.

Elevrådet består av 2 klassetillitsvalgte fra hver klasse som velges i starten av hvert skoleår.

 


Elevrådet 2018/2019

Velges innen 31. august 2018

 

Elevrådssekretær

Einar Belck-Olsen er oppnevnt av rektor som sekretær for Elevrådet.


Elevrådsmøter skoleåret 2018/2019

  • Konstituerende møte, torsdag 6. september kl 16.00 — saksliste kommer

Resten av møteplanen for høsten 2018 vedtas på konstituerende møte.

 

Referater fra tidligere Elevråd finner du her