ADMINISTRASJON

Hanne Tulluan
Rektor

hanne.tulluan(a)hnhvgs.no
T: 40 63 88 31

 

Synnøve Rostad
Skolesekretær

synnove.rostad(a)hnhvgs.no

 

Leif Løkke
Inspektør
Lærer i norsk

leif.lokke(a)hnhvgs.no

 

Christopher Mentzoni
Administrasjonsleder

christopher.mentzoni(a)hnhvgs.no


Rådgivere

Mina Pettersen Kiserud
Lærer i spansk, religion
Karriererådgiver

mina.pettersen(a)hnhvgs.no

Hva kan Mina hjelpe deg med?

Mina Pettersen er karriererådgiver. Ta kontakt med Mina dersom du trenger råd om fagvalg, videre utdanning, inntakskrav til studier, utveksling mm. Kontakt Mina.

 

Terje Sandtorp
Sosialrådgiver

terje.sandtorp(a)hnhvgs.no

Hva kan Terje hjelpe deg med?

Terje Sandtorp er sosialrådgiver. Terje kan tilby samtaler og gi råd og veiledning om personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som påvirker skolehverdagen. Terje formidler også kontakt med rette hjelpeinstanser (helsesøster, PPT, BUP, Familievern, Barnevern etc.). Kontakt Terje.

 

Kristine Rasmussen Larsen
Spesialpedagogisk rådgiver

kristine.larsen(a)hnhvgs.no

Hva kan Kristine hjelpe deg med?

Kristine Larsen er spesialpedagogisk rådgiver. Kristine kan hjelpe til med å tilrettelegge undervisningen for elever med lese og skrivevansker, eller andre fysiske og psykiske utfordringer. Kontakt Kristine.

 

Einar Belck-Olsen

Skolemiljøkoordinator og markedsføringskonsulent

einar.belck-olsen(a)hnhvgs.no

 

Hva kan Einar hjelpe deg med?

Einar Belck-olsen er Skolemiljøkoordinator og jobber med å utvikle det sosiale miljøet på skolen. Har du lyst til å bli med på en sosial aktivitet, være med å starte opp noe nytt eller gi tilbakemelding på noe som gjelder skolemiljøet kan du ta kontakt med Einar.


LÆRERE

 
 

Liv Vågen
Lærer i matematikk, kjemi og naturfag

liv.vagen(a)hnhvgs.no

 

Katrine Dale Bjordal
Lærer i matematikk

katrine.bjordal(a)hnhvgs.no

 

Mette Maria Rønsen Gjerskaug
Lærer i norsk og sosiologi og sosialantropologi

mette.gjerskaug(a)hnhvgs.no

 

Maria Lersch
Lærer i kristendom og psykologi

maria.lersch(a)hnhvgs.no

 

Håvard Maurstad

Lærer i kristendom, historie og religion og etikk

havard.maurstad(a)hnhvgs.no

 

Kristoffer Løset Øpstad
Lærer i Kroppsøving, matematikk og naturfag

kristoffer.opstad(a)hnhvgs.no

 

Linn Klemsdal Gabrielsen
Lærer i rettslære og tysk

linn.gabrielsen(a)hnhvgs.no

 

 

Se en film med Linn her!

 

Elise Berggren
Lærer i biologi, geografi og kjemi

elise.berggren(a)hnhvgs.no

 

Heidi Bro Larsen
Lærer i tysk

heidi.larsen(a)hnhvgs.no

 

Filip Sekkelsten Dale
Lærer i engelsk

filip.dale(a)hnhvgs.no

 

Sonia Marie Topstad
Lærer i naturfag, fysikk, matematikk

sonia.topstad(a)hnhvgs.no
 

 

Sergio Sarmiento
Lærer i matematikk, spansk, fysikk

sergio.sarmiento(a)hnhvgs.no

 

Per-Kristian Kaldal
Lærer i norsk, samfunnsfag og politikk

per-kristian.kaldal@hnhvgs.no

 

Maria Dahl Skogen
Lærer i norsk, historie

maria.skogen(a)hnhvgs.no

 

Line Vanessa Flatin
Lærer i kroppsøving, spansk

vanessa.flatin(a)hnhvgs.no

 

Mats Kobbevik-Westgaard

Lærer i Kroppsøving, Kristendom

mats.westgaard(a)hnhvgs.no

 

Aaron Smith

Lærer i engelsk, naturfag
IT-ansvarlig

aaron.smith(a)hnhvgs.no

 

Sigvart Andersen

Lærer i markedsføring

sigvart.andersen(a)hnhvgs.no


Frode Granerud

Frode er områdearbeider for NLM og er innom HNH ca. en gang i uken. Frode organiserer blant annet sosiale aktivteter for elevene.